+3 səs
189 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Konsul əlaqələrinə dair Vyana konvensiyası

1 cavab var:

+1 səs
 
24.VI. 1963-ci ildə BMT-nin Vyanada keçirilmiş konfransında (Beynəlxalq konfranslar) qəbul edilib.19.111 1967 ildən qüvvədədir.
Konvensiyanın bir çox maddələrinin keçmiş SSRİ-nin daxili qanunvericiliyi ilə ziddiyyət təşkil etməsi adı ilə sovetlər birliyi bu beynəlxalq müahidəyə qoşulmamışdır.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 15 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...