+3 səs
147 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Konsessiya (beynəlxalq miqyasda) 

1 cavab var:

+1 səs
 
Dövlət tərəfindən öz ərazisində konkret istehsal-iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaqdan ötru xaricilərə verilən hüquq.
Xarici fərdi şəxsə (şirkətə) Konsessiya verilməsi onu verən dövlətin qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

Oxşar suallar

...