+3 səs
364 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Kollizion norma nədir?

1 cavab var:

+1 səs
 
Beynəlxalq xarakterli mülki, ailə, əmək münasibətlərinə hansı dövlətin hüququnun tətbiq edilməsini, ya da hansı normativ aktın dövlətdaxili hüquqi münaqişədə (kolliziyada) tətbiq olunmasını göstərən normadır. Kollizion norma həmçinin federasiya və onun subyektlərinin hüququ ilə milli və beynəlxalq hüquq arasında münaqişəni həll etmək prinsipini müəyyən edə bilir.
Beynəlxalq xüsusi hüquqda - Kollizion norma adətən hər hansı konkret dövlətin hüququna deyil, hüququn tətbiqini müəyyən edən prinsipə əsaslanan ümumi qayda şəklində ifadə olunur (məsələn, şəxsin vətəndaşlıq qanunu, müqavilənin bağlandığı yerin qanunu, əşyanın yerləşdiyi yerin qanunu, nikahın bağlanması qanunu və s.).

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 15 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
0 səs
2 cavab
soruşub 07 Oktyabrda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 03 Fevralda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
0 səs
2 cavab
soruşub 19 Mayda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 28 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...