+3 səs
163 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Kollizion hüquq  nədir?

1 cavab var:

+1 səs
 
Müxtəlif dövlətlərin qanunları («xarici» Kollizion hüquq) və ya bir dövlətin normativ aktları («daxili» Kollizion hüquq) arasında kolliziyaları həll edən normaların məcsumu. «Xarici» Kollizion hüquq beynəlxalq xüsusi hüququn tərkibinə daxildir. Bir sıra ölkələrdə (Böyük Britaniya, ABŞ və b.) «beynəlxalq xüsusi hüquq» anlayışı Kollizion hüquq anlayışı ilə eyniləşdirilir. «Daxili» Kollizion hüquq subyektləri arasında münaqişə yaranması mümkün olan federativ dövlətlərdə (Federasiya) xüsusi əhəmiyyətə malikdir.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 15 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
soruşub 11 Fevralda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 11 Fevralda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 04 Fevralda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
...