+3 səs
453 baxış
İnternet, Kompüter bölməsində

Autentifikasiya nə deməkdir? 

2 Cavab

+1 səs
 
1. Bir şeyin gerçək olduğunu yox­la­ma və təsdiqləmə prosesi.

Avto­matlaş­dırılmış sistemə, yaxud xüsusi otağa, mə­­sələn, stu­diyaya daxil olmaq istəyən şəxsin autentifikasiyası hə­min şəxsdən özü haqqında konfidensial mə­lumat (loqin, parol) tələb etməklə, smart-kartlarla, yaxud biometrik üsulla hə­yata keçirilə bilər. Sənədlər isə ­fi­ziki və ya kimyəvi tədqiqat üsulları ilə ­­­autentifikasiyadan keçirilir.

2. Mənbədən asılı olmayaraq məlumatın da­xili strukturunu təhlil et­məklə onun ger­çəkliyinin yoxlanılması metodikası.
0 səs
yun. authentikos – gerçək, əsl

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
soruşub 02 İyunda anonim İnternet, Kompüter bölməsində
0 səs
2 cavab
soruşub 19 Mayda anonim İnternet, Kompüter bölməsində
+3 səs
4 cavab
soruşub 12 Martda anonim İnternet, Kompüter bölməsində
+3 səs
3 cavab
soruşub 03 Martda anonim İnternet, Kompüter bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 02 Martda anonim İnternet, Kompüter bölməsində
...