+3 səs
153 baxış
İnternet, Kompüter bölməsində

Anonim nə deməkdir? 

3 Cavab

+1 səs
 
Müəllifi bəlli olmayan imzasız əsər.

Əsərlərin anonim olmasının əsas səbəbi onların siyasi məzmunu ilə bağlı olmuşdur. Belə ki, siyasi təqiblərdən çəkinən müəlliflər öz adlarını gizlətməyə məcbur olmuşlar. İmzasız əsərin müəllifi həmin əsərin dil və üslub xüsusiyyətlərinin tədqiqi yolu ilə müəyyənləşdirilir.
+1 səs
1. Müəllifi bilinməyən ya­zılı, yaxud şifahi məlumat;

2. İdentifikasiya ­olunmayan, yaxud identifikasiya olun­ma­ğını istəməyən şəxs, təşkilat və s.
+1 səs
Adını gizlətmiş əsər müəllifi; müəllifi bəlli olmayan, imzasız əsər, məqalə və ya məktub.
Anonim məktub.

Oxşar suallar

+1 səs
3 cavab
soruşub 03 Sentyabrda anonim İnternet, Kompüter bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 20 Avqustda anonim İnternet, Kompüter bölməsində
+1 səs
3 cavab
soruşub 05 Mayda anonim İnternet, Kompüter bölməsində
+3 səs
1 cavab
+3 səs
1 cavab
soruşub 01 Fevralda anonim İnternet, Kompüter bölməsində
...