+3 səs
145 baxış
İnternet, Kompüter bölməsində

Portal nə deməkdir? 

2 Cavab

+1 səs
 
İnternet şə­bəkəsində istifadəçiyə bir çox xidmət növ­lərindən istifadə imkanı verən inte­r­ak­tiv, çoxşaxəli, mürəkkəb strukturlu sayt.

Portal bir neçə saytdan da ibarət ola bilər. Onun yaradılmasında əsas məqsəd fərqli xidmət növləri təqdim etməklə is­tifa­də­çilərin sayını mümkün qədər artır­maqdır. Portal eyni zamanda bələdçi rolunu oynayaraq asanlıqla başqa saytlara keçid imkanı yaradır, internetdə informasiya ­ax­tarışını asanlaşdırır və bununla əlavə isti­fadəçilər cəlb edir. Müxtəlif mövzuları əhatə edən, geniş dairənin maraqlarına hesablanmış portal üfüqi, ayrı-ayrı mövzular üzrə maraqları təmin edən portal isə şaquli portal adlanır.
–1 səs
1. İncəsənət. Böyük binanın memarlıq baxımından işlənmiş əsas girəcəyi. □ Sütunlu portallar.

2. İnşaat. Dəzgah, kran.

3. İnformatika. İnternet şəbəkəsində istifadəçiyə bir çox funksiyalardan və məlumatlardan faydalanmağa imkan verən çoxşaxəli və mürəkkəb strukturlu sayt.
Xəbər portalı.

Oxşar suallar

+1 səs
3 cavab
soruşub 05 Mayda anonim İnternet, Kompüter bölməsində
+3 səs
1 cavab
+3 səs
1 cavab
soruşub 01 Fevralda anonim İnternet, Kompüter bölməsində
...