+3 👍
165 👀
Tibb, Sağlamlıq

Peyvənd nə deməkdir? 

3 Ответы

0 👍
1. Bir bitkinin gözcük və ya saplağının başqa bir bitkiyə calanması, calaq.
2. Hər hansı xəstəliyin qarşısını almaq və ya zəiflətmək üçün bədənə yeridilən vaksin.
0 👍
1. Botanika. Müəyyən xüsusiyyət vermək üçün bir bitki gözcük və ya saplağının başqa bitkiyə calanması; qələm, calaq.

2. Tibb. Hər hansı bir xəstəliyin qarşısını almaq və ya onu zəiflətmək məqsədilə bədənə vaksin yeritmə.
Qızılcaya qarşı peyvənd.

3. Məcazi mənada: bitişmə, calanma.
Bir şişə ki, oldu parə-parə; Peyvəndinə varmı hiç çarə ? (M.Füzuli).
0 👍
Fars sözüdür, peyvəstən (calamaq) məsdəri ilə qohumdur. Peyvəstə feili sifətdir, “calanmış” deməkdir, peyvəndgah farsca “oynaq” (сустав) anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

Похожие вопросы

+1 👍
6
+1 👍
3
25/10/21 anonim Tibb, Sağlamlıq
+1 👍
6
+1 👍
1
+2 👍
4
...