+3 səs
248 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

İstiqlal bəyannaməsi (ABŞ)

1 cavab var:

+1 səs
 
1776-ci il 4.VII. İngiltərənin 12 Şimali Amerika müstəmləkəsi tərəfindən, ikinci kontinental konqresin qərarına əsasən qəbul edilmişdi. On üçüncü, Nyu-York müstəmləkəsi, i.b.-yə sonradan qoşulmuşdur, i.b.-nin müəllifi Tomas Cefersondur. İstiqlal bəyannaməsinin imzalayan 13 müstəmləkə Böyük Britaniyadan ayrıldıqlarına, azad və müstəqil ştatlar kimi birləşərək Amerika Birləşmiş Ştatlarını yaratdıqlarını elan etdilər, istiqlal bəyannaməsidə ilk dəfə olaraq insan hüququ azad cəmiyyətin məqsədi və əsası kimi təqdim edilir.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 11 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 20 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 20 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 20 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...