+3 гол-в
111 просмотров
от в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV

İnsan hüquqları nədir?

1 Ответ

+1 голос
от
 
Лучший ответ
Bu istilah altında şəxsiyyətin dövlətdə hüquqi statusunu səciyyələndirən sosial-iqtisadi, mülki, siyasi, mədəni və digər hüquq və azadlıqlar kompleksi başa düşülür, insanın əsas hüquq və azadlıqları, onların xarakteri, həcmi və real məzmunu dövlətin sosial-iqtisadi, siyasi quruluşu, konkret həyat şəraiti və mövcud cəmiyyətin inkişaf xüsusiyyətləri ilə şərtləndirilir, insanın hüquq və azadlıqlarına hörmət prinsipi BMT Nizamnaməsində, 1948 il insan haqqlarına dair Ümumi Bəyannaməsində, Müstəmləkə ölkələri və xalqlarına müstəqillik verilməsinə dair 1960 il Bəyannaməsində, 1966 il irqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarda ləğvinə dair Beynəlxalq Konvensiyasında, insan haqqlarına dair 1966 il Müahidələrində, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlığa dair Müşavirənin Yekun aktında (Yekun aktı) və digər beynəlxalq aktlarda təsbit edilmişdir.
İnsan haqqlarına hörmət prinsipi beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərilə, ələlxüsus dövlətlərin suveren bərabərliyi və onların daxili işlərinə qarışmamaq prinsiplərilə ziddiyyət təşkil edə bilməz.

Похожие вопросы

+2 гол-в
1 ответ
спросил 11 Янв от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+3 гол-в
1 ответ
спросил 11 Янв от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+2 гол-в
1 ответ
спросил 19 Янв от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+3 гол-в
1 ответ
спросил 11 Янв от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+2 гол-в
1 ответ
...