+2 səs
134 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

İnsan haqlarına dair 1966-ci il müahidələri

1 cavab var:

0 səs
İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlara dair beynəlxalq müahidəni və mülki siyasi hüquqlara dair beynəlxalq müahidəni ehtiva edir. BMT Baş Məclisi tərəfindən 16.XI. qəbul edilib. Beynəlxalq müqavilə gücündə olan bu müahidələr insan haqlarına dair 1948 il İnsan haqqlarına dair
Ümumi Bəyannaməsi ilə müqayisədə irəliyə doğru çox mühüm addımdır, çünki Ümumi Bəyannamə dövlətlərin və xalqların yerinə yetirməyə cəhd göstərməli olduqları vəzifələri yalnız bəyan etməklə kifayətlənirdi.
Müahidələrlər insan haqları sahəsində digər sazişlər kimi bilavasitə fərdlərə hüquqlar vermək təəhüdlərini müəyyən edir, hər bir iştirakçı dövlət tərəfindən müvafiq milli qanunvericilik və digər tədbirlərin görülməsi ilə həyata keçirilir.
Müahidələrlər öz müqəddəratını təyin etmək hüquqnunun və onunla bağlı xalqların öz təbii sərvətlərinə azad sahib olmaq hüququnun təsbit edilməsi - mütərəqqi qüvvələrin böyük nailiyyətidir.
Müahidələrlərə əsasən, dövlətlər özləri tərəfindən görülmüş tədbirlərin və müahidələrdə nəzərdə tutulmuş hüquqların həyata keçirilməsi sahəsində əldə edilmiş tərəqqiyə dair hesabatlar təqdim etməyi öhdələrinə götürürlər. Məruzələr BMT-nin iqtisadi və Sosial Şurasında nəzərdən keçirilir; bu məqsədlə bu Şura çərçivəsində xüsusi işçi qrupu fəaliyyət göstərir.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
soruşub 23 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 11 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...