+2 голосов
122 просмотров
от в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV

İqtisadi zona nədir (dəniz hüququnda)?

1 Ответ

0 голосов
от
1982 il BMT-nin Dəniz hüqucu Konvensiyasına (Beynəlxalq konvensiya) müvafiq olaraq, iqtisadı zona - ərazi sulara bitişən 200 mil enmədən dəniz rayonudur. Bu məsafə məhə; sularda olan çıxış xətlərindən hesablanır və sözügedən konvensiyada göstərilən hüquqi rejim ona da şamil edilir.
Sahilləri qarşı-qarşıya duran yaxud qarışıq olan dövlətlər arasınca iqtisadi zonanın həddi beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq müəyyən edilir.
Sahilyanı dövlət öz iqtisadi zonada kəşfiyyat işləri aparmaqda, dənizin dibində istər canlı, isərsə də cansız təbii ehtiyatlardan istifadədə, sudan, axardan və küləkdən enerci hasil etməkdə suveren hüquqlara malikdir. Bundan əlavə sahilyanı dövlət süni adalar salınmasına, qurğu və tikililər yaradılmasına və onlardan istifadə olunmasına, dənizdə elmi-tədqiq işləri aparılmasına, habelə İqtisadi zonanın mühafizəsi və qorunub saxlanmasına münasibətdə yurisdiksiyaya (hüquqi səlahiyyətə) malikdir.
İqtisadi zonada bütün dövlətlər, o cümlədən dənizə çıxışı olmayan dövlətlər açıq dənizin hamılıqla tanınan sərbəstlik imtiyazlarından bəhrələnirlər. Məhəlli sulardan fərqli olaraq iqtisadi zona sahilyanı dövlətin ərazisi sayılmır; bu dövlətin suveren huquqları və yurisdiksiyası (Dövlətin suverenliyi: Dövlətin yurisdiksıyası) burada məhdud xarakter daşıyır.
Sahilyanı dövlət İqtisadi zonada öz suveren hüquqlarını həyata keçirmək üçün göstərilən Konvensiyaya müvafiq qaydada nəzarət aparmaq və öz qanunlarının həyata keçirilməsini təmin etmək üzrə tədbirlər görmək hüququna malikdir.

Похожие вопросы

+1 голос
1 ответ
спросил 23 Янв от аноним в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya
+2 голосов
1 ответ
спросил 19 Янв от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+2 голосов
1 ответ
+2 голосов
1 ответ
+1 голос
1 ответ
спросил 26 Янв, 20 от аноним в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya
...