+2 səs
212 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

İkili vətəndaşlıq (bipatrid) nədir?

1 cavab var:

0 səs
Hər hansı şəxsin eyni zamanda iki və ya daha çox dövlətin vətəndaşı olmas1 Başlıca olaraq, müxtəlif dövlətlərin vətəndaşlığa dair qanunvericiliklərin da kolliziya (ziddiyyət) nəticəsində yaranır məs., «qan hüququ» prinsipi və «torpaq hüququ» prinsipi belə ixtilaflardandır. Daha çox yayılmış nöqteyi-nəzərə görə, üçüncü dövlət ikili vətəndaşlıqlığı olan şəxsa vətəndaşı sayıldığı istənilən dövlətır təbəəsi kimi baxa bilər. Müasir beynə' xalq hüquq ikili vətəndaşlıq ilə bağlı məsələləri-ümumi qəbul edilmiş vahid tənzimlənmə mexanizmini tanımır.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 13 Fevralda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
4 cavab
soruşub 19 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
+2 səs
2 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 17 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...