+2 səs
143 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

«İki Çin» konsepsiyası

1 cavab var:

0 səs
Çin Xalq Respublikası elan olunduqdan sonra Homindan partiyasının tərəfdarları Tayvan adasına çəkilərək, ABŞ-in himayəsi ilə burada ikinci Çin Respublikasını elan etdilər. 1949-1971 illərdə Tayvan rejimi BMT-də Çini təmsil etmişdir. 1979 ildə Çin Xalq Respublikas' ilə diplomatik əlaqələr yaradan ABŞ «Çin Respublikası» ilə əlaqələri kəsdi və Tayvanı Çinin bir hissəsi kimi tanıdı.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Yanvarda, 20 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 26 Noyabrda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...