+3 👍
127 👀
Cəmiyyət, Siyasət, KİV

Xəzərin statusu nədir?

1 Ответ

+1 👍
 
Лучший ответ
SSRİ-nin dağılmasından sonra yaramış problem. 1921 və 1940 illər Sovet-iran müqavilələrinin huquqi qüvvədən düşməsi ilə Xəzəryanı dövlətlər - Rusiya, iran, Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistan arasında Xəzər dənizinin təkinin bölünməsi, su səthindən istifadə, razılaşdırılmış normalara uyğun balıq ovu və ətraf muhıtın qorunması məsələləri gündəmə çıxmışdı. Hazırda Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycan Xəzərin sektorlara bölünməsi haqqında razılığa gəlmişlər. Türkmənistan Azərbaycana məxsus olan «Kəpəz» yatağına iddialı olduğu üçün nisbətən fərqli mövqe tutur. iran isə heç bır əsas olmadan dənizin bərabər şəkildə 5 dövlət arasında bölünməsinin tərəfdarı kimi çıxış edir. Xəzərin statusunun müəyyən edilməsi ilə maraqlı dövlətlərin çoxsaylı ekspertləri, xarici işlər və ixtisaslaşmış idarələr məşğul olurlar.

Похожие вопросы

...