+3 səs
144 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Xəzərin statusu nədir?

1 cavab var:

+1 səs
 
SSRİ-nin dağılmasından sonra yaramış problem. 1921 və 1940 illər Sovet-iran müqavilələrinin huquqi qüvvədən düşməsi ilə Xəzəryanı dövlətlər - Rusiya, iran, Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistan arasında Xəzər dənizinin təkinin bölünməsi, su səthindən istifadə, razılaşdırılmış normalara uyğun balıq ovu və ətraf muhıtın qorunması məsələləri gündəmə çıxmışdı. Hazırda Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycan Xəzərin sektorlara bölünməsi haqqında razılığa gəlmişlər. Türkmənistan Azərbaycana məxsus olan «Kəpəz» yatağına iddialı olduğu üçün nisbətən fərqli mövqe tutur. iran isə heç bır əsas olmadan dənizin bərabər şəkildə 5 dövlət arasında bölünməsinin tərəfdarı kimi çıxış edir. Xəzərin statusunun müəyyən edilməsi ilə maraqlı dövlətlərin çoxsaylı ekspertləri, xarici işlər və ixtisaslaşmış idarələr məşğul olurlar.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 16 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 16 Yanvarda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 15 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 03 Fevralda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
+2 səs
1 cavab
...