+3 👍
209 👀
Cəmiyyət, Siyasət, KİV

Xarici siyasətin planlaşdırılması nədir?

1 Ответ

+1 👍
 
Лучший ответ
Dövlətin beynəlxalq sahədə rarıci siyasət məqsədlərinə nail olmağa /onəlmış tədbirlərinin, fəaliyyətinin, aksiyaların perspektiv şəkildə hazırlannması.
Dövlətin xarici siyasət sahəsində fəaliyyət planının yaradılması prosesi aşağıdakı əsas mərhələləri əhatə edir: bütövlükdə beynəlxalq münasibətlər sisteminin və dövlətin digər ölkələrlə münasibətlərinin inkişaf proqnozunun tərtib olunması; dövlətin sərəncamında olan və xarici siyasətindəki məqsədlər üçün istifadə oluna bilən vəsait və ehtiyatların həcminin müəyyənləşdirilməsi; dövlətin iqtisadi və siyasi maraqlarından irəli gələn müxtəlif istiqamətli xarici siyasət məsələlərinin müəyyənləşdirilməsi; bu məsələlərin reallaşdı- rılmasına yönəldilmiş xarici siyasət tədbirlərinin, kompromis planlarının hazırlanması; xarici siyasət sahəsində tədbirlərin hökumət tərəfindən təsdiq edilmiş planlarının praktik şəkildə həyata keçirilməsi proqramının hazırlanması.
...