+2 səs
233 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Xarici əlaqə orqanları nədir?

1 cavab var:

0 səs
 
Diplomatik xidmət - müəyyən dövlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin cəlb edildiyi çoxcəhətli bir fəaliyyətdir.
Xarici əlaqə orqanları fəaliyyət növünə görə iki qrupa bölünür:
a) Xarici əlaqələrin mərkəzi (daxili) orqanları;
b) Xarici əlaqələrin xarici orqanları.
Xarici əlaqələrin mərkəzi (daxili) orqanları - konstitusiyalı siyasi orqanlara və vəzifəli şəxslərə aiddir: ali qanunverici orqanlar, dövlət başçısı, hökumət və birinci növbədə onun başçısı, xaric: işlər naziri və xarici işlər nazirliyinir aparatı. Respublika idarə forması olar dövlətlərdə həm daxili, həm də xaric siyasət və xarici əlaqələr sahəsində al. dövlət idarəsi hakimiyyətin ali qanunvericilik orqanları hesab olunur.
Xarici əlaqələrin xarici orqanlarına isə səfirliklər, diplomatik missiyalar və konsulluqlar (Konsul idarələri) daxildir. Bunlardan əlavə hər hansı bir ölkəni müxtəlif fəaliyyət və maraqlar sahəsində təmsil edən bir sıra orqanlar da xarici əlaqələrin xarici orqanlarına daxildirlər. Məs., xarici iqtisadi əlaqələr üzrə nümayəndəlik, xarici ticarət əlaqələri nümayəndəliyi, beynəlxalq təşkilatlar və təsisatlar yanında daimi nümayəndəliklər, ikitərəfli və çoxtərəfli beynəlxalq təşkilatlarda, konfranslarda (Beynəlxalq konfranslar) konqreslərdə (Beynəlxalq konqres) və ya təntənə mərasimlərdə iştirak edən nümayənd-r heyətləri. Ümumi beynəlxalq hüqız. normalarına görə, göndərən və qət„ edən dövlətlər arasında ikitərəfli raz • laşmalar əsasında onlar müəyyə-hüquq, imtiyaz və immunitetdən istifadə edirlər.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
+3 səs
1 cavab
soruşub 10 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
...