+2 səs
245 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Xalqların öz müqəddəratini təyin etmək hüququ nədir?

1 cavab var:

0 səs
Hər bir millətin onun dövlət mövcudluğu haqda məsələni müstəqil şəkildə həll etmək hüququdur. Xalqlar daxil olduqları dövlətdən ayrıla və müstəqil dövlətlərini qura bilərlər, digər xalqlarla birlikdə federativ dövlət (Federasiya') qura bilər, ya da milli muxtariyyət əsasında dövlət yarada bilərlər; bir neçə xalq könüllü ittifaq əsasında unitar dövlət qura bilər. Çağdaş beynəlxalq hüququn əsas müddəlarından olan bu prinsip BMT-nin Nizamnaməsinin «Xalqların bərabərliyi və öz müqəddəratını müəyyən etmək hüququ» adlı ikinci bəndində təsbit olunmuşdur.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 03 Fevralda, 21 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 18 Fevralda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 03 Fevralda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 08 Fevralda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
...