+2 səs
144 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

Alın yazısı ifadəsi nə deməkdir? 

1 cavab var:

+1 səs
 
Taleyə, bəxtə inamı, qismətinə düşən payla razılaşmağı qeyri-iradi qəbul etməyi bildirən ifadə.

Birbaşa insan taleyi ilə bağlı olan ifadə xalq inancından qaynaqlanmışdır.

Bəzən «alın yazısı» əvəzinə «tale yazısı» da işlədilir və bütün hallarda ifadə «insanın taleyinin əvvəlcədən proqramlaşdırıldığı»nı bildirir.

Səmavi dinlərdə «alın yazısı», «qismət» məfhumları xüsusi qabardılır, hər bir şeyin Tanrının əlində olduğu, yalnız onun istədiyi təqdirdə bəndənin imkanlara sahib olacağı, xoşbəxtlik, uğur əldə edəcəyi bildirilir. İslam dinindә «alın yazısı» ifadәsi «qәdәr», «qәzavü-qәdәr», «tәqdir» terminlәri mәnasında işlәdilir. «Alın yazısı» o demәkdir ki, bu dünyada şәxsin bütün һәyatını, mәnәviyyatını Allaһ idarә edib istiqamәtlәndirir. «Qurani-Kərim»də deyilir ki, «yalnız onun (Allahın) «ol» – deyəcəyi halda hər şey olacaq, mələklər icra edəcək, yaradılmışlar öz nəsibini alacaqlar». Odur ki yamanlıq vә yaxşılıq, cәza vә bәxşiş Allahın iradәsindәn asılıdır. «Bizim başımıza ancaq o şey gәlir ki, onu Allah bizim alnımıza yazmışdır» (9-cu surә, 51-ci ayə).

«Qismətdən artıq yemək olmaz», «olacağa çarə yoxdur», «alnına nə yazılıbsa, odur» deyimləri də bununla bağlıdır.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 10 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 22 Yanvarda, 21 anonim Bürclər, Fal, Magiya bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 10 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 10 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 10 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...