+3 👍
177 👀
Terminlər, Sözlər

Absolyutizm nə deməkdir? 

2 Ответы

+1 👍
 
Лучший ответ
Təkbaşına idarə edilən, qeyri-məhdud hakimiyyətdən ibarət dövlət quruluşu; qeyri-məhdud monarxiya.
Absolyutizm demokratiyaya ziddir.
0 👍
Bütün hakimiyyətin qeyri-məhdud olaraq bir adamın – monarxın əlində cəmləşdiyi dövlət hakimiyyəti forması, mütləq monarxiya.

Dövlət hakimiyyətinin yüksək dərəcədə mərkəzləşmə forması olan A.-də xalq qanunvericilik prosesində iştirakdan və idarəetmə sahəsinə nəzarətdən təmamilə kənarlaşdırılır. Qərbi Avropa ölkələrində A.-in çiçəklənməsi dövrü XVII–XVIII, Rusiyada isə XVIII–XIX əsrlərə təsadüf edib. XXI əsrin əvvəllərində Səudiyyə Ərəbistanı, Qatar, Vatikan və bəzi digər dövlətlərdə A. hökm sürür.

Похожие вопросы

+1 👍
1
13 10, 19 anonim
+2 👍
2
+3 👍
3
+3 👍
2
+3 👍
3
...