+3 səs
184 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

"Ağlına keçə yamayım" ifadəsi

1 cavab var:

0 səs
Hansısa düşünülməmiş hərəkəti ilə gülüş yaradan və ya tez-tez yanlış qərarlar verən adam haqqında işlədilən ifadə.
İfadənin birbaşa ağılla əlaqəsi olmayan «alaçıq» sözünün təhrifi nəticəsində yarandığı ehtimal edilir.
Yəqin ki, hər hansı işi yarıtmayan, düşünülməmiş söz danışıb gülünc təkliflər verən, hərəkəti ilə gülüş yaradan adam haqqında bu ifadəni eşidəndə fərqinə varmısınız ki, insanın ağlına necə keçə yamamaq olar? Dolaşıqlıq buradakı «ağıl» sözünün yanlış işlədilməsindədir. Məsələ burasındadır ki, ifadədəki ağıl sözü, əslində, al (ön, qabaq) kəlməsinin təhrif olunmuş formasıdır.
Prof. Bəşir Əhmədov bu ifadəni «alaçıq» anlayışı ilə əlaqələndirir. Onun fikrincə, dilimizdəki «alaçıq» sözü «qabağı açıq» (qapısı olmayan) deməkdir. Bir qayda olaraq, belə alaçıqda qapı əvəzinə bir palaz asırlar ki, oradan da içəri müəyyən qədər görünür. Bəzən yad adamların alaçığın içinə boylanmasının qarşısını almaq və həmin görünən yeri, yəni kəm-kəsiri örtmək üçün palaza bir keçə də calayırlar. Göründüyü kimi, ifadənin etimologiyasının ağılla bağlılığı yoxdur və onun ilkin mənası «qabağına keçə yamayım (yapışdırım)» deməkdir.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 10 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 10 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 10 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...