+3 səs
141 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

"Ağıldan bəla" ifadəsi 

1 cavab var:

0 səs
Adi adamların yüksək ağıl sahiblərini düzgün başa düşə bilməməsindən, anlamamasından doğan vəziyyəti bildirmək üçün işlədilən ifadə.

İfadə rus yazıçısı və diplomatı Aleksandr Qriboyedovun eyniadlı məşhur komediyasının dilimizə tərcüməsi ilə əlaqədar yayılmışdır.

Əslində, bu məşhur ifadənin ən qədim variantı «ağlı çox olanın dərdi də çox olur» şəklində müqəddəs «Bibliya»da işlədilmişdir.

A.Qriboyedovun adıçəkilən əsərində təsvir olunur ki, cahillər mühitinə düşmüş yeganə ağıllı, nəcib, əsl insan olan A.Çatskidir. Ətrafı bürümüş yalana, ikiüzlülüyə, mənəviyyatsızlığa, riyakarlığa qarşı mübarizə aparan A.Çatski məhz ağlına görə bəlaya düçar olur.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 10 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 10 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 10 Yanvarda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...