+3 səs
433 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

«Acığı tutmaq» nə deməkdir? 

1 cavab var:

+1 səs
 
Xoşuna gəlməmək, qəzəblənmək, hirslənmək, qeyzlənmək.

İfadə «acıq» sözünün semantik dəyişməsi ilə bağlı meydana çıxmışdır.

Əslində, bu frazeoloji ifadə insan orqanizmi – konkret olaraq qədim dövrlərdə «acıq» adlandırılmış ciyərlərlə bağlıdır. Sadəcə dilin tarixi inkişafı prosesindә bu söz tədricən konkretlikdən çıxaraq ümumiləşmiş, getdikcə məcazi mәna almaqla məlum ifadənin yaranmasına gətirib çıxarmışdır.

Mövcud mənbələrə görə, qədim dövrlәrdә «acıq» sözü vahid məna daşıyaraq insan orqanizmində konkret orqanların – ağciyәr və qaraciyərin adını bildirmişdi. Sonralar bu söz hәmin orqanların funksiyaları ilə bağlı insanda yaranan ruhi-psixi halları da (hiddәt, kәdәr, əsəb, qəzәb, qeyz vә s.) ifadə etmәyә başlamışdır. Belәliklә, «acığı tutmaq», әslindә, ciyәrlərdə gedən prosesi və ya onlara hansısa formada tәsir göstәrmәyi bildirmək məqsədilə işlənmişdir.

Elmi təbabət də təsdiq edir ki, insanın ciyәrindә baş verәn hər hansı ciddi fizioloji dәyişiklik orqanizmin digәr üzvlərinin funksiyasının (dodaqların çatlaması, gözlərin hədsiz qızarması, nәfәs daralması, tıncıxma vә s.) da müəyyən dərəcədə dəyişməsinə sәbәb olur. Bütün bunlar müasir dövrdә «acığı tutmaq» ilә әlaqәlәndirilir.

Oxşar suallar

0 səs
1 cavab
soruşub 25 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 14 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
3 cavab
soruşub 04 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 02 Martda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+1 səs
4 cavab
soruşub 16 Dekabrda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...