+3 səs
128 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Hökumətlərin hüquq varisliyi nədir?

1 cavab var:

+1 səs
 
Dövlətdə daxili dəyişiliklərin baş verməsi ilə bağlı hüquq və vəzifələrin bir qurumdan digərinə keçməsi. Belə ki, hökumətin qeyri-konstitusyon yolla dəyişməsi zamanı ondan əvvəlki hökumətin xarici dövlətlərlə bağladığı müqavilələrə (Beynəlxalq müqavilələr) onun münasibəti məsələsi ortaya çıxır. Bu məsələ ilə bağlı digər bir konsepsiya da mövcuddur: bu konsepsiyaya görə hakimiyyətin dəyişməsi dövlətin hüquq və vəzifələrinə heç bir təsir göstərmir.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 11 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 15 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 11 Fevralda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
...