+3 səs
139 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Hərbi işğal nədir?

1 cavab var:

+1 səs
 
Bir dövlətin silahlı qüvvələr vasitəsilə digər dövlətin ərazisini müvəqqəti tutması və işğal olunmuş ərazidə hərbi administrasiya hakimiyyətini qurması. Hərbi işğal hüquqauyğun və hüquqazidd ola bilər lakin istənilən halda o, işğal olunmuş ərazi üzərində dövlət suverenliyinin işğal etmiş dövlətə keçməsinə səbəb olmur.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
...