+2 səs
151 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Haaqa konfransları (1899 və 1907)

1 cavab var:

+1 səs
 
06.VII.1899 il konfransı (Beynəlxalq konfranslar). Rusiyanın təşəbbüsü ilə çağırılmışdı. 27 ölkənin iştirak etdiyi Haaqa konfranslarında beynəlxalq toqquşmaların sülh yolu ilə həlli haqqında, quru müharibəsinin qanunları və adətləri haqqında; yaralılar və xəstələr haqqında 1864 il Cenevrə Konvensiyasının (Beynəlxalq konvensiya) dəniz müharibəsinə tətbiqi haqqında 3 Konvensiya qəbul edildi.
2) 02.VII.-05.X.1907 ıl Konfransı: 44 ölkə iştirak etmişdi. Haaqa konfranslarında 1899 il Konfransının konvensiyalarına yenidən baxılmış və 10 yeni konvensiya qəbul edilmişdi. Bu Konvensiyalar 1899 və 1907 illər Haaqa Konvenven- siyaları kimi məlumdur. Cəmi 13 Konvensiya qəbul edilmişdi:
1) Beynəlxalq toqquşmaların sülh yolu ilə nizamlanması haqqında;
2) Borc müqavilələri öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün gücdən istifadənin məhdudlaşdırılmasına dair;
3) Hərbi əməliyyatların başlanmasına dair;
4) Quru müharibəsinin qanunları və adətlərinə dair;
5) Quru müharibəsində neytral ölkələrin və şəxslərin hüquq və vəzifələrinə dair;
6) Hərbi əməliyyatlar zamanı düşmən ticarət gəmiləri haqqında;
7) Ticarət gəmilərinin hərbi gəmilərə çevrilməsi haqqında;
8) Avtomatik kontakt sualtı minaların qoyulması haqqında;
9) Müharibə zamanı dəniz qüvvələ- ri vasitəsilə bombardmanlar haqqında;
10) 1864 il Cenevrə Konvensiyasının dəniz müharibəsinə tətbiqi barədə;
11) Dəniz müharibəsində zəbt etmə hüququnun məhdudlaşdırılmasına dair;
12) Beynəlxalq priz məhkəməsinin yaradılması haqqında (qüvvəyə minməmişdi);
13) Dəniz müharibəsində neytra: dövlətlərin hüquq və vəzifələri haqqında.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 17 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 16 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 16 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 08 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...