+2 səs
153 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Gülüstan müqaviləsi nədir?

1 cavab var:

0 səs
12.X. 1813-ci ildə Qarabağın Gülüstan kəndində Rusiya və iran dövlətləri adından imzalanıb. Gülüstan müqaviləsi Azərbaycan və Cənubi Qafqazın digər ərazilərinin işğalı uğrunda aparılmış 1804-1813 illər Rusiya- iran müharibəsinə son qoydu və Qarabağ, Gəncə, Şəki, Şirvan, Quba, Bakı, Dərbənd və Talış xanlıqlarının Rusiya imperiyası tərəfindən işğalını, bununla da Azərbaycanın ikiyə bölünməsinin rəsmıləsdirilməsıı iin əsasını qoydu. Bundan başqa Dağıstan, Şiragel əyaləti ilə birlikdə Gürcüstan, imeretiya, Quriya Minqreliya və Abxaziya da Rusiyanın tabeçiliyinə keçdi. Rusiyaya Xəzər dənizində hərbi donanma saxlamaq üçün müstəsna hüquq verildi. Hər iki ölkə tacirlərinə ticarət azadlığı hüququ verildi. Gülüstan müqaviləsinə görə Rusiya iranın və- liəhdlik siyasətinə müdaxilə, yəni şah tərəfindən təyin olunmuş vəliəhdin taxttaca yiyələnməsinə havadarlıq edə bilərdi. Şahın oğulları arasında ixtilaf yarandığı zaman, şahın özünün müraciət etdiyi təqdirdə Rusiyanın müdaxiləsinə yol verilirdi.
Gülüstan müqaviləsi Azərbaycanın sonrakı tarixi inkişafı üçün mənfi nəticələr verdi.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
0 səs
1 cavab
soruşub 08 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...