+2 səs
306 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Ərazi suları nədir?

1 cavab var:

0 səs
Sahilyanı dövlətin quru ərazisinə (Dövlətin ərazisi), yaxud daxili sularına, arxipelaq dövlətin isə arxipelaq sularına bitişən 12 dəniz mili eninədək dəniz qurşağı.
Sahilyanı dövlət Ərazi sularına, onların dibinə və təkinə, habelə onların üzərindəki hava məkanına münasibətdə öz suverenliyini beynəlxalq hüquqa riayət etməklə həyata keçirir.
Məhəlli dənizə və bitişik zonaya dair 1958 il Cenevrə Konvensiyasına (Beynəlxalq Konvensiya) və 1982 il Konvensiyasına (Dəniz Hüququna Dair Cenevrə Konvensiyaları 1958; BMT-nin Dəniz Hüququ Konvensiyası 1982) müvafiq olaraq, Ərazi sularının enini ölçməkdən ötrü normal çıxış xətti-sahilyanı dövlət tərəfindən rəsmən tanınan irimiqyaslı dəniz xəritələrində göstərilən sahilboyu uzanan xətdir.
1982 il konvensiyasının müddəalarına uyğun olaraq, bütün dövlətlərin gəmiləri Ərazi sularından dinckeçmə hüququndan bəhrələnirlər.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
+3 səs
1 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 08 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...