+2 səs
161 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Ərazinin remilitarizasiyasi nədir?

1 cavab var:

0 səs
Demilitarizasiya edilmiş rayonda dövlətin yenidən hərbi tikililər və istehkamlar salması, silahlı qüvvələr yerləşdirməsi, digər hərbi və hərbi-iqtisadi xarakterli tədbirlər görməsi; Ərazinin remilitarizasiyasi adətən, dövlətin demilitarize edilmiş zona statusunu müəyyən edən beynəlxalq müqavilələrin məhdudlaşdırıcı maddələrindən birtərəfli imtina etməsi, daxili qanunvericiliyin müvafiq müddəalarını pozması ilə müşahidə olunur. Məs., faşist Almaniyasının 1919 il Versal sülh müqaviləsini və 1925 il Lokarna müqavilələrini pozaraq, demilitarize olunmuş Reyn vilayətini 07.111.1936 ildə remili- tarizə etməsi Hitler rejiminin öz təcavüzkar niyyətlərini həyata keçir

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+1 səs
1 cavab
...