+2 səs
305 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Ədirnə sülh müqaviləsi (1829) 

1 cavab var:

0 səs
14.IX.1829 Rusiya ilə Türkiyə arasında imzalanmış, 1828-1829 Rus-Türk müharibəsinə son qoymuşdu. Dunayın mənsəbi və Qara dənizin şərq sahilindəki bir sıra qalalar, Qərbi Gürcüstan, ime- retiya, Minqreliya, Quriya Rusiyaya birləşdirildi. Türkiyə Moldaviya, Serbiya, Valaxiya və Yunanıstanın muxtariyyətini tanıdı, Türkmənçay müqaviləsi əsasında İravan və Naxçıvan xanlıqlarının Rusiyaya birləşdirilməsi ilə razılaşdı. Qara dəniz boğazları ticarət gəmiləri üçün açıq elan edildi. Türkiyə Rusiyaya 1,5 mln. holland quldenı həcmində təzminat ödəməyə razı oldu.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 20 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 20 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...