+2 səs
129 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Dünya ərzaq proqramı nədir?

1 cavab var:

0 səs
BMT və BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı ilə həyata keçirilir. Dünya ərzaq proqramın ümumi qaydaları ehtiyacı olan ölkələrin sorğuları əsasında iqtisadi və sosial xarakterli layihələri həyata keçirməkdən ötrü ərzaq və pul vəsaitləri ilə yardım göstərilməsini nəzərdə tutur. Sözügedən layihələr inkişaf etməkdə olan ölkələrin əhalisinin ərzaq vəziyyətini yaxşılaşdırmalı, habelə fövqəladə şəraitlərdə üzə çıxan ərzaq tələbatını təmin etməlidir. Proqramın ehtiyatları ölkələrin kənd təsərrüfatı malları və yeyinti məhsulları, pul vəsaitləri hesabına yaranır. BMT Baş Məclisi tərəfindən yaradılmış beynəlxalq fövqəladə ərzaq ehtiyatından istifadə olunması da həmçinin FAO vasitəsilə həyata keçirilir.
Dünya ərzaq proqramı həyata keçirilməsinə Ərzaq Yardımı Siyasəti və Proqramları Komitəsi rəhbərlik edir. Komitə FAO konfransı (Beynəlxalq konfranns) və BMT-nin iqtisadi və Sosial Şurasının sessiyası tərəfindən seçilən 30 ölkə nümayəndələrindən təşkil olunur.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
soruşub 06 Oktyabrda, 21 anonim Bürclər, Fal, Magiya bölməsində
+2 səs
1 cavab
...