+3 səs
226 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Dunay çayında gəmiçiliyə dair konvensiya (1948)

1 cavab var:

0 səs
 
Paris sülh konfransının (Beynəlxalq konfranslar) (1946) qərarına əsasən çağırılan Beynəlxalq Dunay konfransında işlənib hazırlanmışdır; Bolqarıstan, Macarıstan, Rumıniya, SSRİ, USSR, Çexo- slavakiya və Yuqoslaviya tərəfindən 18.VIII Belqradda imzalanıb, 11.V.1949 ildə qüvvəyə minib. Avstriya bu konvensiyaya (Beynəlxalq konvensiya) 1960 ildə qoşulub.
Dunay çayında gəmiçiliyə dair konvensiyaya uyğun olaraq, Dunay çayında gəmiçiliyin hərəkəti bütün dövlətlərin vətəndaşları (Vətəndaşlıq), gəmiləri və malları üçün sərbəst və açıq olmalıdır. Bu hal liman və gəmiçlik rüsumlarına və ticarət gəmiçiliyinin şərtlərinə münasibətdə bərabərliyə əsaslanmalıdır (eyni bir dövlətin limanları arasındakı daşınmalar istisna olmaqla). Dunay çayında gəmiçiliyə dair konvensiyanın müəyyən etdiyi rejim Dunayın gəmiçilik üçün yararlı olan Ulm (AFR) sahillərindən başlayaraq Sulin kirlosu (qolu) və Sulin kanalı (Rumıniya) vasitəsilə Qara dənizə qədər uzanan hissəsini əhatə edir.
Dunay çayında gəmiçiliyə dair konvensiyanın qərarlarının yerinə yetirilməsinə və Dunayda gəmiçiliyə təminat yaratmaqla bağlı müxtəlif məsələlərə nəzarət Dunay Konfransının səlahiyyətlərinə aiddir.
Dunay Konfransı qərarları səs çoxluğu ilə qəbul olunur və ərazisində müəyyən tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan ölkənin razılığı əsasında həyata keçirilir.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
+3 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
...