+2 səs
56 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Dövlətlərin hüquqi varisliyi nədir?

1 cavab var:

0 səs
Hüquq və vəzifələrin bir dövlətdən başqasına keçməsi; Dövlətlərin hüquqi varisliyi məsələsi inqilab nəticəsində, milli-azadlıq mübarizəsi sayəsində yeni müstəqil dövlətlər meydana gəldikdə, sələfin ərazisində bır neçə dövlət yarandıqda və ya ıkı yaxud daha çox dövlət bir dövlətdə birləşdikdə, habelə bir dövlətin ərazisinin bir hissəsi başqa dövlətə keçdikdə ortaya çıxır.
Dövlətlərin hüquqi varisliyi başlıca olaraq, beynəlxalq müqavilələr, dövlət mülkiyyəti, arxiv və borclar məsələsində, həmçinin beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatlara üzvlük məsələsində həyata keçirilir.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 09 Yanvarda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 09 Yanvarda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
...