+2 гол-в
136 просмотров
от в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV

Dövlətin suverenliyi nədir?

1 Ответ

0 гол-в
от
Dövlətin öz ərazisində tam qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti; Dövlətin suverenliyi hər cür xarici hakimiyyətin təsirini rədd edir. Suverenlik dedikdə, dövlətin beynəlxalq münasibətlərdə xarici dövlətin rəsmilərinə tabe olmaması başa düşülür. (Əlbəttə, dövlətin öz suverenliyini (Dövlətin suverenliyi) məhdudlaşdırmaq barədə açıq və könüllü şəkildə razılığı yoxdursa). Prinsip etibarilə Dövlətin suverenliyi həmişə bütöv və qəti xarakter daşıyır. Suverenlik - dövlətçiliyin ayrılmaz xassələrindən biridir.
Dövlətin suverenliyi anlayışı beynəlxalq hüququn hamı tərəfindən tanınmış prinsiplərinə, o cümlədən dövlətlərin suveren bərabərliyi prinsipinə, dövlətlərin suveren bərabərliyinə qarşılıqlı hörmət prinsipinə, dövlətlərin bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipinə əsaslanır.
Dövlətin suverenliyi-i anlayışı suveren hüquqlar anlayışı ilə sıx bağlıdır. Dövlətin suveren hüquqları dedikdə, suverenliyin mahiyyətindən irəli gələn konkret dövlət hüquqları, yəni dövlətin nəinki öz milli ərazi hüdudlarında, həm də ondan kənarda fiziki və hüquqi obyektlərə və şəxslərə öz hakimiyyətini şamil etməsi başa düşülür. Sonuncu halda dövlətlərin suveren hüquqları beynəlxalq müqavilələrlə təsbit edilir. Dövlətin konkret suveren hüquqlarından biri onun yurisdiksiya (hüquqi səlahiyyət) təminatıdır (məs. milli ərazi hüdudlarından kənarda özünəməxsus dəniz və hava gəmilərinə, kosmik obyektlərinə münasibətdə).

Похожие вопросы

+2 гол-в
1 ответ
спросил 15 Фев от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+2 гол-в
1 ответ
спросил 19 Янв от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+3 гол-в
1 ответ
спросил 09 Янв от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+3 гол-в
1 ответ
+3 гол-в
1 ответ
спросил 09 Янв от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
...