+1 səs
139 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Diplomatik əlaqələr nədir?

1 cavab var:

0 səs
Dövlətlərin rəhbər işçiləri və xüsusi səlahiyyətli şəxsləri arasında şəxsi əlaqə. Diplomatik əlaqələri dövlət başçıları, hökumət başçıları, xarici işlər nazirləri, diplomatik nümayəndəliklər və digər rəsmi nümayəndəliklər qoruyub saxlayırlar. Praktikada Diplomatik əlaqələr diplomatik konfransların (Beynəlxalq konfranslar), vizitlərin (Diplomatik vizitlər), danışıqların (Diplomatik danışıqlar), diplomatik qəbulların və s. gedişa- tında vaxtaşırı görüşlər yolu ilə həyata keçirilir.
Ölkələrarası qarşılıqlı anlamın və əməkdaşlığın inkişafında əsas yeri yüksək səviyyədə görüşlər tutur. Bu cür görüşlərin nəticələri çox zaman ikitərəfli münasibət çərçivəsindən kənara çıxır və beynəlxalq şəraitə müsbət təsir göstərir.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 08 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 08 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 08 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 08 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 08 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...