+1 səs
112 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Diplomatik Arxiv nədir?

1 cavab var:

0 səs
Xarici işlər idarəsinin və onun xaricdəki nümayəndəliklərinin fəaliyyəti nəticəsində toplanıb yığılan sənədli materialların məcmusu. Beynəlxalq təcrübədə Diplomatik Arxiv anlayışı, başlıca olaraq, diplomatik nümayəndəliyin və konsul idarəsini arxivlərinə aid edilir. Diplomatik münasibətlərə dair 1961 il Vyana konvensiyasına uyğun olaraq, diplomatik nümayəndəliklərin arxiv və sənədləri istənilən vaxt və saxlandığı yerdən asılı olmayaraq toxunulmazdır. Əksər ölkələrdə Diplomatik Arxiv xarici siyasət idarəsinin bir bölməsi sayılır.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 08 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 08 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 08 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 08 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 08 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...