+2 səs
134 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Dəniz Müharibəsi

1 cavab var:

+1 səs
 
Hərbi münasibətlərdə olan tərəflərin hər növ hərbi- dəniz əməliyyatları. Hərbi-dəniz əməliyyatları yalnız müharibə edən tərəflərin hərbi-dəniz qüvvələri tərəfindən həyata keçirilə bilər. Bu əməliyyatlar yalnız açıq dənizdə, ərazi sularında və onların üstündəki səmada keçirilə bilər. Neytral dövlətlərin daxili və ərazi suları {Daxili sular və ərazi suları), eləcə də beynəlxalq gəmiçilikdə istifadə olunan boğazlar, kanallar və çaylar bu məqsədlər üçün istifadə oluna bilməz. Hərbi-dəniz qüvvələri tərəfindən qorunmayan limanların, şəhərlərin, kəndlərin bombalanması qadağandır, lakin bu qadağa hərbi anbarlara aid edilmir. 1949 il Cenevrə konvensiyasına görə yaralılar, xəstələr və hospital gəmiləri toxunulmazdır.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 25 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 11 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 08 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...