+2 гол-в
160 просмотров
от в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV

Dəniz Körfəzləri nədir?

1 Ответ

+1 голос
от
 
Лучший ответ
1982 il BMT Dəniz hüququ Konvensiyasına uyğun olaraq, D.k. dedikdə, dəniz və gölün
tərkib hissəsi olan və əsas su hövzəsi ilə sərbəst su mübadiləsində olan hissə başa düşülür. Dəniz Körfəzlərin hidroloci və hidrokimyəvi xüsusiyyətləri, adətən, mənsub olduğu hövzənin xüsusiyyətlərinə oxşar olur. Dünya okeanının bəzi hissələri hidroloci xüsusiyyətləri baxımından dəniz olmasına baxmayaraq, körfəz adlandırılır (məs. Meksika körfəzi, Hudzon körfəzi, Fars körfəzi).
Dəniz Körfəzləri sahil dövlətin daxili sularına aid edilir, bir şərtlə ki, körfəzin eni ən çox çəkilmə əlaməti üzrə 24 dəniz milindən artıq olmasın və bu körfəzlərin sahilləri bir dövlətə mənsub olsun.
Tarixi körfəzlər deyilən körfəzlər, bir qayda olaraq, daxili sulara dair hüquqi rejimə malikdirlər. İngiltərədə - Mori-Fert və Bristol, Kanadada - Hudzon və Fandi, Amerikada Çesapik körfəzləri tarixi körfəzlərə aid edilir.

Похожие вопросы

+2 гол-в
1 ответ
спросил 08 Янв от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+2 гол-в
1 ответ
спросил 04 Янв от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+3 гол-в
1 ответ
+2 гол-в
1 ответ
спросил 08 Янв от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+2 гол-в
1 ответ
спросил 08 Янв от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
...