+2 səs
287 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Dəniz Körfəzləri nədir?

2 Cavab

+1 səs
 
1982 il BMT Dəniz hüququ Konvensiyasına uyğun olaraq, D.k. dedikdə, dəniz və gölün
tərkib hissəsi olan və əsas su hövzəsi ilə sərbəst su mübadiləsində olan hissə başa düşülür. Dəniz Körfəzlərin hidroloci və hidrokimyəvi xüsusiyyətləri, adətən, mənsub olduğu hövzənin xüsusiyyətlərinə oxşar olur. Dünya okeanının bəzi hissələri hidroloci xüsusiyyətləri baxımından dəniz olmasına baxmayaraq, körfəz adlandırılır (məs. Meksika körfəzi, Hudzon körfəzi, Fars körfəzi).
Dəniz Körfəzləri sahil dövlətin daxili sularına aid edilir, bir şərtlə ki, körfəzin eni ən çox çəkilmə əlaməti üzrə 24 dəniz milindən artıq olmasın və bu körfəzlərin sahilləri bir dövlətə mənsub olsun.
Tarixi körfəzlər deyilən körfəzlər, bir qayda olaraq, daxili sulara dair hüquqi rejimə malikdirlər. İngiltərədə - Mori-Fert və Bristol, Kanadada - Hudzon və Fandi, Amerikada Çesapik körfəzləri tarixi körfəzlərə aid edilir.
0 səs
image
Meksika körfəzi

Körfəzokeanın və ya dənizin quruya çox daxil olmuş, lakin okeanla sərbəst əlaqəsi olan hissəsidir. Sakit okeandaAlyaska, Kaliforniya, Atlantik okeanında - Qvineya, Meksika, Müqəddəs Lavrenti, Biskay, Fin, Riqa, Botnik, Fandi, Hind okeanındaBenqal, Böyük Avstraliya, Iran, Ədən, Oman, Şimal Buzlu okeanında – Hudzon, Ob.

Dənizlərdən fərqli olaraq, suyunun xassələrinə, axınlarına və orada yaşayan canlılara görə okeanlardan az fərqlənir. Bəzi dənizləri səhvən körfəz, bəzi körfəzləri isə dəniz adlandırmışlar. Əslində Meksika körfəzi dəniz, Qırmızı dəniz isə körfəz adlandırılmalıdır. Çünki Meksika körfəzinin suyunun fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri və üzvi aləmi onu dəniz adlandırmağa imkan verir.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 08 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 04 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 08 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...