+1 səs
469 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Daues planı nədir?

2 Cavab

+1 səs
 
Amerika siyasətçisi və maliyyəçisi Daues tərəfindən hazırlanmış. 16.VIII. 1925  birinci dünya müharibəsində qalib dövlətlərin və Almaniyanın iştirakı ilə keçirilmiş London konfransında (Beynəlxalq konfranslar) təsdiq edilmişdir. Plana görə Almanıya ilk 5 ildə, birinci il 1,75 mlrd, marka, sonraki illərdə isə hər il 2,5 mlrd, marka təzminat ödəməli idi. Təzminatın ümumi məbləği müəyyənləşdirilməmişdi. Təzminatın ödənilməsinin təminatı kimi Almaniyanın bankları və dəmir yoilari üzərində beynəlxalq nəzarət qoyuldu. Almaniyaya 200 mln. dollar kredit verildi. Rur vilayətindən Fransa-Belçika qoşunlarının çıxarılması haqqında razılıq əldə edildi.
+1 səs
I Dünya müharibəsində (1914–1918) məğlub olmuş Almaniya üçün reparasiya (təzminat) planı.

Bu plan amerikalı bankir Ç.Dauesin rəhbərliyi altında beynəlxalq ekspertlər komitəsi tərəfindən hazırlandığı üçün belə adlandırılıb. I Dünya müharibəsində qalib gəlmiş dövlətlərin nümayəndələri daues planı 1924-cü il avqustun 16-da London konfransında təsdiqləyib və Almaniya onun şərtlərini qəbul edib. Lakin az sonra öz iqtisadi və hərbi qüdrətini bərpa etmiş Almaniya həmin şərtlərə qarşı mübarizəyə qalxıb və 1929-cu ildə daues planın Yunq planı ilə əvəzlənməsinə nail olub.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 15 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
0 səs
2 cavab
soruşub 16 Fevralda, 21 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 17 Yanvarda, 21 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 16 Apreldə, 20 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...