0 səs
235 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Daxili Sular nədir?

1 cavab var:

0 səs
Dövlətin məhəlli suları 1982 il BMT-nin Dəniz hüququ konvensiyasına uyğun olaraq, Daxili Suların tərkibinə ərazi sularının enini hesablamaqdan ötrü qəbul olunmuş çıxış xətləri deyilən xətlərdən sahilə tərəf yerləşən sular daxildir. Arxipelaq dövlətin Daxili Sularnın onun arxipelaq su hüdudlarında delimitasiyası 1982 il Konvensiyasının 9-11 maddələrinə müvafiq olaraq həyata keçirilir. Ərazi sularının enini hesablamaqdan ötrü müstəqim çıxış xəttinin qoyulması bunadək Daxili Sular rayonları kimi nəzərdə tutulmayan məntəqələrin də daxili sular tərkibinə salınmasına gətirib çıxara bilər. Belə halda bu sularda dinc keçmə huququ tətbiq edilir (Ərazi sularından dinc keçmə).
Dövlətin Daxili Sularda gəmiçilik və istənilən digər fəaliyyət rejimi (xarici qeyri-hərbi və hərbi gəmilərin buraxılması məsələsi də daxil olmaqla) həmin dövlətin milli qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 10 Fevralda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 18 Fevralda, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 25 Oktyabrda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
...