+1 səs
163 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Daha Az İnkişaf Etmiş Ölkələr

1 cavab var:

+1 səs
 
BMT Baş Məclisinin 1971 ildə qəbul etdiyi meyarlara müvafiq olaraq (sənəd E/4990), daha az inkişaf etmiş ölkələr qisminə inkişaf etməkdə olan elə dövlətlər aid edilir ki, onlarda ümumi milli məhsul adambaşına 100 dollardan çox düşmür, ümumi milli məhsulda (ÜMM) emal sənayesinin pay! 10%-dən və əhalinin (15 yaşdan yuxarı) savad səviyyəsi 20%-dən artıq olmur.
Daha Az İnkişaf Etmiş Ölkələrə dair BMT-nin 1-cı konfransında (Beynəlxalq konfranslar) (Paris 1981) belə ölkələrin xeyrinə «80- ci illər üçün əsas yeni fəaliyyət proqramı» qəbul olunmuşdur. Proqramda bu ölkələrin müstəqil nail olacağı göstəricilər, habelə beynəlxalq yardım tədbirləri nəzərdə tutulurdu.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
+3 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 01 Yanvarda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+2 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
...