+1 səs
316 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Çoxtərəfli Diplomatiya nədir?

1 cavab var:

0 səs
Bir neçə dövlətin nümayəndələrinin beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatların və konfransların (Beynəlxalq konfranslar) işləri ilə əlaqədar, danışıqların və məsləhətləşmələrin keçirilməsi və s. ilə bağlı diplomatik fəaliyyəti, ikinci dünya müharibəsindən sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və BMT-nin ixtisaslaşdırılmış idarələrinin, bir sıra beynəlxalq təşkilatların və hökumətlərarası qurumların yaradılması nəticəsində Çoxtərəfli Diplomatiyanın əhəmiyyəti daha çox artmışdır.
Çoxtərəfli Diplomatiyanın genişlənməsi ilk növbədə dövlətlərarsı ünsiyyətin intensivləşməsi ilə bağlıdır. Müharibədən sonrakı dövrdə siyasət, sosial və iqtisadiyyat sahələrindəki böyük irəliləyişlər əsas etibarı ilə, qlobal problemlərin həlli üçün bütün dövlətlərin səylərini birləşdirməyin obyektiv zərurətini doğuran elmı-texnıki inqilabın sürətlənməsi ilə şərtlənmişdir.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Yanvarda, 20 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 04 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 07 Fevralda, 20 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
...