+1 səs
226 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Boğazlara Dair London Konvensiyaları

1 cavab var:

0 səs
1) 1841 il konvensiyası {Beynəlxalq konvensiya) - Rusiya. Böyük Britaniya, Avstriya, Fransa, Pru-siya və Türkiyə tərəfindən 01.VII imzalanıb. Qara dəniz boğazlarının rejimini tənzimləyib. К.-yaya uyğun olaraq. Bosfor və Dardanel boğazları dinc vaxtlarda bütün ölkələrin hərbi gəmilərinin girişi üçün bağlı elan olunurdu. Sultan dost ölkələrin səfirliklərinin sərəncamında olan yüngül gəmilərin boğazlardan keçmələrinə icazə vermək hüququnu özündə saxlayırdı.
K.-nın imzalanması ilə Rusiya 1833 il Ünkər-iskeley müqaviləsi ilə boğazlardakı üstün vəziyyətini tam olaraq itirdi. K. imzalananadək Qara dəniz
əslində sahilyanı dövlətlərin (Rusiya və Türkiyənin) qapalı dənizi hesab olunur və gəmilərin boğazlardan keçmələri rus-türk sazişlərilə tənzimlənirdi.

3) 1871 il konvensiyası - «1856 il Paris sülhünün bəzi maddələrinin dəyişdirilməsinə dair müqavilə» {Beynəlxalq müqavilə); Rusiya, Türkiyə, Almaniya, Avstriya-Macarıstan, Böyük Britaniya, İtaliya və Fransa tərəfindən 1870 il Qorçakov sirkulyarı ilə bağlı 1871 ildə çağırılan konfransın {Beynəlxalq konfranslar) sonunda bağlanıb.
K. Qara dənizin «neytrallaşdırılması» deyilən statusu ləğv edib. Rusiyaya və Türkiyəyə Qara dənizdə qeyri-məhdud sayda hərbi gəmilər saxlamağa icazə verdi. Rusiyanın Qara dənizdə suveren {Dövlətin suverenliyi) hüquqları tamamilə bərpa olundu.
1871 il К.-sı boğazlar rejimini Birinci Dünya müharibəsinədək tənzimləyib.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 16 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
+3 səs
1 cavab
soruşub 16 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 15 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
...