0 səs
268 baxış
Digər bölməsində

Kometa nədir? 

1 cavab var:

0 səs
Qədim zamarlarda kometaların göy üzundə görünməsi insanları dəhşətə gətirirdi. Onlar kometaları iblisanə bir əlamət sayır, vəba, taun, mühanbə, ölüm nişanəsi bilirdilər.

Bu gün kometanır nə olduğu bizə arüq bəllidir, lakin bu səma cisimləriylə bağlı çox şey hələ də bir sirr olaraq qalır Biz kometanı ilk dəfə görəndə xırda, işıqlı bir obyekt müşahidə edirik, halbuki kometanın özünün diametri bir neçə min kilometrə çata bilər,

Gördüyümüz işığın mənbəyi kometanın “başı”, yaxud başqa sözlə desək, nüvəsidir. Alimlər belə hesab edir ki, nüvə, yəqin, bərk maddələrdən, qazlardan ibarətdir.

Lakin həmin hissəciklərin mənşəyi bizim üçün hələ də qaranlıq qalıb. Günəşə yaxınlaşdıqca, kometanın quyruğu əmələ gəlir. Quyruq çox seyrək qazdan və Günəşin təsiri altında nüvədən qopan çox xirda hissəciklərdən ibarətdir. Kemetanın nüvəsini onun “qılaf” deyilən üçüncü hissəsi əhatə edir. Qilaf sərt maddədən ibarət, diametri 250000 kilometrdən artıq da ola bilən işıqlı buluddur. Kometanın quyruğu forma və ölçüsünə görə müxtəlif ola bilər. Bəziləri gödək və enli, digərləri uzun və nazik olur. Onlarıl Uzunluğu adətən 10 milyondan 180 milyon kilometrə çata bilər. Bəzi kometaların quyruğu, ümumiyyətlə, olmur.
Quyruq böyüdükcə, kometanın hərəkət sürəti də artır, çunki o Giməşə yaxınlaşmaqdadır. Bu zaman kometa başı irəh hərəkət edir. Sonra isə çox qəribə bir şey baş verir. Günəşdən uzaqlaşmaqda olan kometa arıq quyruğu irəlidə gedir. Bu ona görə belə olur ki, Günəşin şüaları kometanın nüvəsindən materiyanın çox xırda parçalarını qoparır, ondan quyruq yaradır və bu quyruq mütləq Günəşin əks istiqamətində qərar tutur.

Odur ki, kometa Günəşdən uzaqlaşarkən, onun quyruğu irəli keçir. Bu zaman kometanırı sürəti aşağı düşür və biz onu tədricən gözdən ttirink, Kometalar üzün illər boyu yoxa çıxa bilər, anma nə vaxtsa, yenə qayıdırlar. Kometalar Günəşin başına fırlanırlar Onların bəzilərinin tam bir dövrə vurması üçün xeyli zaman gərəkdir. Məsələn, Halley kometası Günəş ətrafında bir dövrəsini 75 ilə vunur. Hal hazırda astronomlar az qala 1000 kometa qeydə alıblar, lakin bizim Günəş sistemində görə bilmədiyimiz daha bir neçə yuz min kometa mövcud ola bilər.

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
+3 səs
3 cavab
soruşub 12 Martda anonim Digər bölməsində
0 səs
2 cavab
soruşub 07 Yanvarda anonim Digər bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 03 Oktyabrda, 21 anonim Digər bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 24 Yanvarda, 21 anonim Digər bölməsində
...