0 səs
165 baxış
Digər bölməsində

Ən parlaq ulduz hansıdır? 

1 cavab var:

0 səs
Heç göy üzündə ən parlaq ulduzu təyin etməyə cəhd göstərmi siniz?

Yəqin, sizə də elə gəlir ki, göydəki ulduzların sayı-hesabı yoxdur. Amma teleskopsuz ən çoxu 6000 ulduz görə bilərsiniz ki, onlardan 1500-ü Cənub yarımkürəsində yerləşdiyindən Şimal yarımkürəsindən heç görünmür.

Hələ 2000 il qabaq yunan astrono: ulduzları parlaqlığından asılı olaraq siniflərə bölürdülər. Teleskop kəşf olunanadək ulduzların cəmi alt sinfi bəlli idi. Birinci sinfə daxil olan ulduzlar ən parlaq, altıncı sinfə aid edilənlər isə işığı ən zəif olarlar idi, Altıncı sinifdən daha aşağıda qərar tutan ulduzları teleskopsuz görmək mümkün deyil,

Bu gün müasir teleskoplar 21-ci sinfə aid olan ulduzların da şəklini çəkməyə imkan verir.

Bir sinfə aid olan ulduzların parlaqlığı, özündən aşağı sinfə mənsub olan ulduzlardan 2,5 dəfə çoxdur. Birind sinfə 22 ulduz daxildir ki, onların da ən parlağı Sirtusdur. Bu ulduz gözlə görə bildiyimiz ən zəif ulduzlardan 1000 dəfə parlaqdır.

Sinif nə qədər aşağı olursa, ona bir o qədər çox ulduz aid edilir. Beləliklə, birinci sinifdə yalnız 22 ulduz varsa, 20-ci sinifdən olan ulduzların sayı bir milyarda yaxındır.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 24 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 07 Yanvarda, 21 anonim Digər bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 25 Oktyabrda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 24 Oktyabrda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
...