+1 səs
230 baxış
Elm, Təhsil, Dillər bölməsində

Süd Yolu nədir? 

1 cavab var:

0 səs
Süd Yolu Göy üzünün ən gözəl, ən ecazkar obyekti, yəqin ki, Süd Yoludur. Səmarın bir ucundan digərmə, qiymətli daşlardan düzələn qənirsiz bir boyunbağı kimi uzarub gedir. Heç təsadüfi deyil ki, qədim insanlar da bu ecazkar mənzərəyə baxanda, eynən elə bizim kimi təəccüblənir, bu əsrarəngiz gözəlliyə heyran qalırdılar. Gördüklərinın nə olduğunu anlamadan, öz aləmlərində Sud Yoluna cürbəcir, obrazlı izahlar verirdilər.

Məsələn, xrıstianlığın yenicə yarandığı dövrlərdə insanlar elə fikirləşirdi ki, bu, mələklərin göylərə qalxmaq üçün istifadə etdiyi bir səma yoludur. Onlar həm də belə düşünürdülər ki, Süd Yolu göy üzündə bir dəlikdir və bu dəlikdən Yerdə yaşayan insanlar göy qübbəsinin o tərəfində baş verənlərdən xəbər tuta bilir.

Bizim Süd Yolu barədə müasir biliklərimiz belə, ona heyran qalmağımıza qəti mane olmur Çünki qalaktikamızın yaranması barədə həqiqətlər də elə bu haqda qədim əfsanələr qədər gözəl, romantikdir.

Bizrm qalakhka girdə, onun səthi isə düzdür, formaca bir az saah xatırladır. Əgər biz ona yuxarıdan baxa bilsəydik, onda görərdik ki, bu əzəmətli qalaktika, həqiqətən, bir qol saatına bənzəyir. Lakin biz qalaktikanın içindəyik deyə, yuxarı baxanda, elə bıl saatın içindən qıraqlarma baxmış oluruq. Və görürük ki, onun qıraqları bizi lap saatın qolbağı kimi qucur. Bax, həmin bu görünən milyonlarla ulduz elə Süd Yoludur.

Bəs sizə bəllidir ki, qalaktikamız 3 mil yard ulduzdan ibarətdir? Bız onun ölçüləri barədə də müəyyən məlumata malikik, Bilirik ki, Günəşin işığı Yerə 8 dəqiqəyə çahır. Bizim qalaktikanın mərkəzindən Gü nəşə yetişmək üçünsə, işıq şüası 27 min il yol getməlidir.

Qalaktika öz oxu ətrafında bir təkər kimi fırlanır. Tam bir dövrə üçün ona 200 000 000 il gərəkdir.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 25 Oktyabrda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 16 Apreldə, 20 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
3 cavab
soruşub 06 Apreldə anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 25 Martda anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 12 Martda anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
...