+1 səs
143 baxış
Elm, Təhsil, Dillər bölməsində

Günəş tutulmaları niyə nadir hadisədir? 

1 cavab var:

0 səs
Ay Yer ətrafına hərlənərkən bəzən  düz Yerlə Günəş arasında qərar tutur və planetmizin üzənnə öz kölgəsini salır. Bu zaman Gunəş tutulması baş verir.

Günəş tutulması mütləq təzə Ay çıxan da, Ay Yerin Günəşə baxan tərəfinə düşəndə görünür. Bəs onda niyə hər dəfə təzə Ay çıxanda, biz Günəş tuhulmasının şahıdinə çevrilmirik? Məsələ bundadır ki, Ayın Yer ətrafındakı orbit Yerin Günəş ətrafındakı orbitinin səthiylə heç vaxt üst üstə düşmür. Ay Yerin ətrafına firlanarkən (tam dövrə 29 gün ərzində başa çatır) gah Yer orbitindən aşağı, gah da yuxarıdan keçir.

Günəş tutulması tam, halqavari və qismən ola bilər, Əgər Ay Günəşin qarşısını tam tutursa, tutulma da tam olur. Lakin Ayla Yer arasındakı məsafə həmişə eyni olmur. Çox vaxt Ay Yerdən xeyli uzaqda durduğundan Günəşi tam örtə bilmir.

Bəzi Günəş tutulmaları zamanı Ay qara bir disk kimi görünür və Günəşın uzünü demək olar ki, tam tutur onun kənarlarından yalnız nazik halqa görünür. Bu nazik işıq halqasına “tac” deyirlər, bu cür tutulma sə halqavari tutulma adlanır. Qismən tutulma zamanı isə Ay diskinin yalnız bir parçası Günəşlə Yerin arasında

durur.

Ayın tutulması isə yalnız onun bədirlənmiş: vəziyyətində və o, Yerin gün düşməyən, əks tərəfində duranda baş verir. Yer Ayla Günəşin arasından ötəndə, Ay Yerin kölgəsinə düşür və gözdən itir. Qismən butulma isə Ay Yenn kölgəsinə yalnız qismən düşərdə baş verir.

Bəzi illərdə Ay tutulması heç olmur, bəzl illərdə isə bir dəfədən uç dəfəyə kimi baş verir. Günəş tutulmasına isə hər il iki dəfədən beş dəfəyədək rast gəhrik. Yerin bəzi nöqtələrində tam Günəş tutulmasını.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 06 Yanvarda, 21 anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 06 Yanvarda, 21 anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 13 Oktyabrda, 19 anonim
+1 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 20 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 12 Oktyabrda, 19 anonim
...