+1 səs
196 baxış
Elm, Təhsil, Dillər bölməsində

Günəş niyə işıq saçır? 

1 cavab var:

0 səs
Buna inanmaq çətindir, amma B gecələr işıq saçan bütun ulduzlar da, əslində gündüz işıq saçan

Günəşin tam eynisidir.

Günəş də bir ulduzdur Yerə ən yaxın ulduz. Biz Yer üzündə həyatın Günəşdən asılı olduğunu yaxşı bilrik Günəşin ishsi olmasaydı, Yerdə həyat yaranmazdı. Gün İşığı olmadan nə yaşıl bitkilər, nə heyvanlar, nə də insan olmazdı.

Günəş Yerdən 172 000 000 kilometr məsafədə yerləşir. Onun kütləsi planetimizin kütləsindən 1 300 000 dəfə çoxdur. Amma maraqlı olan budur ki, Günəş Yer kim: sərt kütlə deyil.

Bunu subut etmək çox asandır: Güməşin səthindəki temperatur Selsi şkalasıyla 6 000 dərəcəyə çatır, Belə temperaturda istənilən material həm metal, həm daş qaz halına çevrilir. Elə ona görə də Günəş qazdan ibarət bir kürədirl

Keçmişdə alımlər belə düşünürdülər ki, gün işığı istiliyin yanma prosesinin nəticəsində yaranır. Lakin Günəşin səthi artıq yüz milyonlarla ildir ki, beləcə istidir, bu qədər üzün müddətdə isə heç bir cisim yana bilməz yansavdı, mütləq tükənərdi.

Alimlər belə fikirləşir ki, Gunəşin isti verməsi atom bombasında baş verən prosesə bənzər bir reaksiyanın nəticəsidir. Günəş materiyanı eneriiyə çevrrir.

Bu proses yanmadan çox fərqlənir. Yan ma zamanı materiyanın bir forması, başqasma çevnlir. Materiyanın enerfiyə keçməsi prosesində isə çox böyuk enerfinin yaranması üçün minımal miqdarda ma teriya bəs edir. Beləliklə, artıq isbat olunub ki, 1 miyon tondan artıq qaya süxurunu əritmək uçün cəmi 28 qram materiyanın əmələ gətirdiyi enerfi bəs edər.

Beləliklə, əgər elm haqlıdırsa, Günəş ona görə isti verir ki, orada materiyanın enerliya çevrilmə prosesi daim cərəyan edir. Deməli, Gunəş kütləsmin bir faizi yetir ki, o, 150 milyard il, indiki kimi qaynar qalsın)

Oxşar suallar

0 səs
1 cavab
soruşub 13 Oktyabrda, 19 anonim
+1 səs
1 cavab
soruşub 06 Yanvarda, 21 anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 06 Yanvarda, 21 anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+1 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 20 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
...