+2 səs
1,104 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Konvensiya nə deməkdir? 

4 Cavab

+1 səs
 
Beynəlxalq hüquqi sənəd: xüsusi bir məsələyə dair dövlətlər arasında bağlanan saziş, müqavilə; məsələn: Uşaq Hüquqları Konvensiyası.
Konvensiya qanun statusuna malikdir və onu imzalayan, təsdiq edən dövlətlər tərəfindən icrası məcburidir.
0 səs
Qanun statusuna malik beynəlxalq saziş növü.
Konvensiyada onu təsdiq edən dövlətlərin hüquq və vəzifələri göstərilir. Bəyannamədən fərqli olaraq konvensiyanın icrası onu imzalayan və ratifikasiya edən dövlətlər, yaxud beynəlxalq strukturlar üçün məcburi sayılır. Konvensiyaar ikitərəfli və çoxtərəfli ola bilər.
0 səs
Hər hansı beynəlxalq miqyaslı problemlə (terrorla mübarizə, ekologiya və s.) bağlı xüsusi əməkdaşlıq sahəsində hökumətlərarası müqavilə.
BMT-də beynəlxalq hüququn məcəllələşdirilməsi də konvensiya adlanır.
0 səs
(lat. conventio — müqavilə, saziş) Hər hansı bir məsələ barəsində dövlətlər arasında bağlanan müqavilə, sazişdir. Beynəlxalq hüquqi sənəddir. Bəyannamə və ya müraciətnamədən fərqli olaraq, konvensiya qanun statusuna malikdir və onu imzalayan və ratifikasiya edən dövlətlər tərəfindən (müvafıq beynəlxalq strukturların üzvləri) icrası məcburidir. Sənayenin və iqtisadiyyatın digər sahələrinin hərbi istehsalından mülki istehsala və ya əksinə keçirilməsi; Bir ölkənin valyutasının digər xarici valyuta ilə mübadiləsi, azad konversiya edilən valyuta heç bir məhdudiyyət qoyulmadan beynəlxalq sazişlərdə istənilən digər valyuta ilə dəyişdirilə bilər.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 20 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 20 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+3 səs
4 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
...