+3 səs
397 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Siyasətdə “solçuluq” və “sağçılıq” nəyi ifadə edir? 

1 cavab var:

+1 səs
 
“Solçuluq” mövcud ictimai quruluşdan qaynaqlanan üstünlüyü ləğv etmək istəyən, zənginliyin və imtiyazların bərabər bölüşdürülməsini dəstəkləyən siyasi hərəkatdır. “Sağçılıq” isə solçuluğa nəzərən ənənəvi və milli dəyərlərə, müəyyən şəxslərin və zümrələrin gücünə daha çox üstünlük verən siyasi görüşdür. Bu görüş tərəfdarları azad bazar və şəxsi mülkiyyətə əhəmiyyət verirlər.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 23 Apreldə, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 15 Fevralda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 16 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
...